طراحی سایت
ارتباط با ما

آدرس: اهواز- امانيه خيابان سقراط ، ساختمان شوراي اسلامي شهر اهواز- مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

تلفن : 3731703(0611)

فکس : 3364077 (0611)

پست الکترونیکی :pejvak@ahvaz.ir

 

 

Contact us : Public relation and International affair Management, city council building,Amaniestreet,Soghrat Avenue, Ahwaz, Iran